Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli?

I dag er vi så heldige at vi har besøk av 9 elver fra skoler i Bergenhus og Årstad bydel samt Ytrebyggda bydel. Elevene har Fagdag her hos Murerfagets Opplæringskontor. Daglig leder Trond Hansen har fortalt om lærlingeordningen og murerfaget og elevene har fått prøve...