Aktuelle lærlinger

Aktuelle lærlinger

Denne uken har vi besøk av nye lærlinger som får prøve seg i murerfaget på verkstedet vårt i Eidsvågsbakken. Her kommer også fremtidige arbeidsgivere innom og intervjuer kandidatene. Vi ønsker alle lykke til!