Tradisjonen tro avholdt Bergens Murmesterforening  sin generalforsamling i mars. Denne gang på Solstrand Hotel &  Bad.

Heder og ære ble utdelt

Fra venstre; Finn-Tore Nilsen, Æresmedlem, Jan Erik Aastvedt, Æresmedlem, Tormod Grahl-Madsen, Hederstegn, Trond Hansen, Æresmedlem, Tom Berg, Hederstegn og Geir Kalland, Hederstegn

I tillegg hugget Tom Berg fra Ingvald Rognaldsen AS Murmesterforretning for den «Gyldne Murskje» etter 25 års medlemskap. Oppgaven er i tillegg til teoretiske spørsmål «å flaske» en teglstein som betyr å dele den på langs. Tom bestod med glans og stod igjen med 2 hele deler

Tom Berg står igjen med 2 hele deler etter å ha «flasket» en teglstein