Fredag 7. september ble svenneprøvene nr 9 og 10 i 2018 avlagt her på Murerfagets Opplæringskontor Bergen. Alle prøvene har fått karakter bestått eller bedre. Vi er stolte av våre flinke lærlinger! Her er de to som bestod prøven fredag.

Stian Grønningen Hove Hestnes murte prøvestykke nr 3 med 1/2 steins vange og vater overdekning med rollskift. Pusset bakside dels med fliser. Stian har gått sine læretid hos Bru & Wiese-Hansen AS

Rochan Navukkarajan murte prøvestykke nr 1 med halv bue og logg- og finpusset bakside. Rochan har gått sin læretid hos Brødrene Ulveseth AS