4 nye svenner har avlagt svenneprøver her på Murerfagets Opplæringskontor Bergen. Fredag 30. august 2019 avla Bernhard Nyheim og Juejan Chakorn sine svenneprøver og fredag 13. september avla Oscar Kvarnvik og Petter S Solaas sine svenneprøver. Vi gratulerer!

Bernhard Nyheim murte pusset halvbue med finpusset bakside. Nytt denne gangen var testing av membranløsning på badegulv og sokkel med sluk. Membrantykkelse er testet. Bernhard gikk sin læretid hos Arthur J. Thorsen AS

Juejan Chakorn murte vegg med hjørne og ankel med puss og flis på baksiden. I tillegg ble det testet membranløsning på badegulv med sokkel og sluk. Juejan gikk sin læretid hos Fyllingen Flis & Mur AS

Oscar Kvarnvik murte vegg med åpning og vater overdekning. Baksiden er loddpusset og delvis limt fliser på. Oscar gikk sin læretid hos Bergen Mur & Puss AS

Petter S Solaas murte vegg uten åpning. Baksiden er pusset og kledd med fliser.